FAMS Događaji

Uspješan sastanak

Bukurešt, Rumunjska 
5. – 7. rujna 2022

Prvi sastanak Upravnog odbora:

19. rujna 2022

Srednjoročni sastanak

Belgrave, Srbija

Završni evaluacijski sastanak

Chianja, Rumunjska

Multiplikatorski događaj “Nacionalna konferencija o širenju”

po jedan u svakoj zemlji sudionici

Lokalni treninzi

po jedan u svakoj zemlji sudionici