PRILAGOĐENA I NJUNANCIRANA PONUDA TEHNIČKIH NASTAVNIH PROGRAMA

Utemeljen na transnacionalno identificiranim potrebama potencijalnih voditeljica. Ponuda će biti utjelovljena u posebnim tehničkim kurikulumima razvijenim uzimajući u obzir različite potrebe i ograničenja žena potencijalnih voditeljica. Kurikulum će podržati nediskriminirajuće putove za potencijalne lidere u neigrajućim vodećim ulogama i profesijama relevantnim za sportska tijela i organizacije: Komunikacijski menadžer, Administrativni menadžer i Voditelj računovodstva. Lokalno testiranje nastavnog plana i programa u posebnim programima osposobljavanja izvući će povratne informacije i ulazne podatke za njegovu integraciju na svim razinama sportskog sektora.

LOKALNI PROGRAMI TEMELJENI NA FORMATIMA OBUKE

Razvijen na temelju individualiziranih nastavnih planova i programa koji su posebno usmjereni na potrebe učenja potencijalnih voditeljica. Formati treninga bit će osmišljeni na početnim, srednjim i naprednim razinama omogućavajući potencijalnim voditeljicama koje će sudjelovati u programima da prođu kroz proces učenja i treninga korak po korak.

INOVATIVNA APLIKACIJA ZA MENTORSTVO

Omogućavanje procesa savjetovanja pri čemu bi potencijalne voditeljice u procesu tranzicije iz aktivnog sportsko natjecateljskog života na rukovodeće/upravljačke pozicije u sportskim institucijama bile podržane kroz psihološku pomoć i mentorstvo od strane bivših sportskih aktivistica koje su se uspjele u potpunosti integrirati u sportsko vođenje pozicije.