U EU-u muškarci više od žena vježbaju, bave se sportom ili se bave nekom drugom tjelesnom aktivnošću. Iste nejednakosti postoje u broju žena koje su trenerice ili trenerice, te u broju žena na vodećim pozicijama u sportskim klubovima ili organizacijama. Jedna od najvažnijih prepreka koja općenito sprječava žene da sudjeluju u tjelesnim aktivnostima je nedostatak dostupne skrbi za djecu i visoki troškovi skrbi za djecu.

FAMS ima za cilj uravnotežiti podzastupljenost žena i majki u sportu, nastojeći tako promicati zapošljivost kroz sport i poticati društvenu uključenost i jednake mogućnosti u sportu. Konkretno, FAMS ima za cilj poticanje ravnopravnosti spolova u sportskom treniranju i podučavanju te postizanje jednake zastupljenosti i rodne osjetljivosti u donošenju odluka. Unatoč određenom napretku, još uvijek postoje razlike u pogledu jednakih mogućnosti u nekim područjima sporta.

U tom okviru, FAMS ima za cilj rješavanje gore navedenih problema, kao i pružanje konkretnih i učinkovitih rješenja za podršku majkama u ravnoteži između poslovnog i privatnog života i sprječavanje napuštanja sporta od strane žena.