У ЕУ мушкарци више вежбају, баве се спортом или другим физичким активностима него жене. Исте неједнакости постоје у броју жена које су тренери или тренери, као иу броју жена на руководећим позицијама у спортским клубовима или организацијама. Једна од најважнијих баријера која спречава жене уопште да учествују у физичкој активности је недостатак доступне бриге о деци и висока цена бриге о деци.

ФАМС има за циљ да уравнотежи недовољну заступљеност жена и мајки у спорту, настојећи на тај начин промовисати запошљивост кроз спорт и подстицати социјалну инклузију и једнаке могућности у спорту. Конкретно, ФАМС има за циљ неговање родне равноправности у спортском тренирању и подучавању и постизање једнаке заступљености и родне осјетљивости у доношењу одлука. Упркос одређеном напретку, и даље постоје разлике у погледу једнаких могућности у неким областима спорта.

У овом оквиру, ФАМС има за циљ да се позабави горе наведеним питањима, као и да обезбеди конкретна и ефикасна решења за подршку равнотежи између посла и приватног живота мајкама и спречавање напуштања спорта од стране жена.