Пројектни партнери

Удружење Се Поате је румунска омладинска невладина организација основана 2014. године са активностима које се реализују кроз методе неформалног образовања у области активног грађанства, животне средине, спорта и промовисања демократских вредности за младе кориснике. 

Организација окупља волонтере, пријатеље и омладинске раднике из различитих делова земље са заједничким интересом да поделе своја лична и професионална искуства у истраживању активних младих људи у области неформалног образовања.

                                                                    

                                                     Анамариа Моиса - Вођа пројекта     Даниел Енацхесцу – Председник Асоциатиа Се Поате

Мине Ваганти НВО је непрофитна организација основана на Сардинији 2009. године.

МВНВО промовише интеркултурални дијалог, социјалну инклузију кроз спорт и заштиту животне средине користећи неформално образовање.

МВНГО је пружалац образовне обуке на локалном и европском нивоу и има консултантску улогу за јавна и приватна тела у циљу промоције и развоја европских и трансконтиненталних пројеката.

                                                                                                                                                                                                                     Роберто солинас                                    Марија Грација Пирина

Факултет спорта Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду основан је 2012. године као прва високошколска установа у Србији чија је основна научна област спорт.

Мисија Факултета је да понуди високообразоване и специјализоване спортске стручњаке спортским организацијама и клубовима, образовним, научним, културним и медијским институцијама, као и растућем спортском тржишту у Србији и шире. Ови спортски стручњаци биће квалификовани да дају свој допринос развоју спорта испуњавањем његових највиших стандарда.

Универзитет „Унион – Никола Тесла“ активно учествује у међународним сарадничким пројектима и партнерствима. Има снажну улогу и у националној сарадњи и испуњава све функције и задатке у складу са законом. Универзитет „Унион – Никола Тесла“ отворен је за све потенцијалне чланове који су акредитовани у складу са Законом о високом образовању.

                                                              

                                                                             Ивана Парчина                                             Марко Беговић

                                                  доцент на Факултету спорта Доцент на Факултету за спорт 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ (УНЕФС) из Букурешта основан је Законом о физичком васпитању, проглашеним 15. јуна 1923. године и објављеним у Службеном листу бр. 59, од 17. јуна 1923. године, под називом НАРОДНИ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (ИНЕФ) . Ова титула је промењена за време њеног постојања, до садашњег, додељена изменама и допунама ХГ бр. 749/2009 и објављено у Службеном листу Румуније И део од 12. октобра 2009. године.

У класификационом систему Европске уније, УНЕФС је дефинисан као образовно-истраживачки институт „А“ нивоа, који обједињује све основне области научних сазнања које се односе на човека, образовање, здравље, културу и друштво. Студијски програми су у складу са Болоњским процесом. Институцији је додељена Еразмус универзитетска повеља и има партнерства са универзитетима у европском простору.

EPSI Logo

ЕПСИ је непрофитна организација заснована на чланству у Европи, са седиштем у Бриселу, која се фокусира на иновације у областима спорта, физичке активности, здравог начина живота, виталности, животне средине и свих повезаних сектора. ЕПСИ тежи ка условима погоднијим за иновације за спортски екосистем ЕУ, како би стимулисао технолошке иновације и успоставио/развио пословање са фокусом на читав спектар иновација.

ЕПСИ се састоји од око 100 организација које долазе из свих делова Европе. Међу члановима ЕПСИ-ја су удружења и федерације које се односе на спортски сектор, индустрију и мала и средња предузећа, агенције за комуникације, кластере, истраживачке центре, универзитете и јавне власти.

Удружење Мундус Бугарска, основано 2017. године, је невладина организација, део међународне мреже Удружења Мундус, са седиштем у Шпанији. Основна мисија је подршка достигнућима у неформалном образовању, за шта се предузимају заједничке активности у различитим секторима Еразмус+ програма, ширење партнерстава и међународне сарадње са различитим институцијама, посебно у области младих. Организација припрема националне и партнере у међународним програмима за социјалну и професионалну интеграцију адолесцената, као и пројекте за особе којима је потребна социјална интеграција.

Ријечки спортски савез, који повезује све спортске клубове у саставу Града Ријеке и носитељ је Програма суфинанцирања јавних спортских програма Града Ријеке, који се путем Одјела Градске управе за спорт и техничку културу представља Влади града Ријеке.

Према Уставу Републике Хрватске, локална самоуправа је дужна потицати развој спорта; у ту сврху се из годишњег буџета Града Ријеке издвајају средства за суфинансирање спортских активности, а опредјељење Градске власти у том погледу јасно је изражено у Програму суфинансирања јавних спортских програма.