ФАМС: Неговање лидера женског менаџмента у спорту

ФАМС има за циљ да уравнотежи недовољну заступљеност жена и мајки у спорту, настојећи на тај начин промовисати запошљивост кроз спорт и подстицати социјалну инклузију и једнаке могућности у спорту. Конкретно, ФАМС има за циљ неговање родне равноправности у спортском тренирању и подучавању и постизање једнаке заступљености и родне осјетљивости у доношењу одлука.

cropped-FAMS-LOGO-1.png