FAMS: Насърчаване на лидери на FemAle Management в спорта

FAMS има за цел да балансира недостатъчното представяне на жените и майките в спорта, като по този начин се стреми към насърчаване на пригодността за заетост чрез спорт и насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта. По-специално, FAMS има за цел да насърчи равенството между половете в спортното трениране и преподаване и да постигне равно представителство и чувствителност към пола при вземането на решения.

cropped-FAMS-LOGO-1.png