Общите цели на FAMS са следните:

1

Провеждане на изследване, насочено към идентифициране на образователните нужди на жените майки любители на спорта в специфични сектори, свързани със спортната сфера, и картографиране на секторни заинтересовани страни като доставчици на образование, спортни федерации, спортни мениджъри, треньори и треньори и съществуващи най-добри образователни практики по отношение на горепосочените сектори

2

Разработване на технически учебни програми, специално насочени към майките спортисти аматьори.

3

Създайте формати за обучение въз основа на техническите учебни програми, които ще бъдат тествани чрез местни програми, изпълнявани от всяка партньорска организация

4

Разработване на уеб платформа, съдържаща модули за електронно обучение и видео уроци, базирани на учебните програми и приложение за консултиране, предоставящо психологическа подкрепа и наставничество за майки спортистки аматьори, които се сблъскват с дискриминация и неравенство в спортния клуб.