Општи циљеви ФАМС-а су следећи:

1

Спровести истраживање које има за циљ идентификовање образовних потреба женских спортских аматерских мајки у специфичним секторима повезаним са спортом и мапирање секторских актера као што су пружаоци услуга образовања, спортски савези, спортски менаџери, тренери и тренери и постојећа најбоља образовна пракса у вези са горе наведеним секторима

2

Развијање техничких наставних планова и програма посебно намењених мајкама спортисткиња аматера.

3

Креирајте формате обуке на основу техничких наставних планова и програма који ће бити тестирани кроз локалне програме које спроводи свака партнерска организација

4

Развити веб-платформу која садржи модуле за е-учење и видео туторијале засноване на наставним плановима и програмима и АПП за саветовање који пружа психолошку подршку и менторство за мајке спортисткиње аматерке које се баве дискриминацијом и неједнакошћу у спортском клубу.