Събития на FAMS

Учредително събрание

Букурещ, Румъния 
5 – 7 септември 2022 г

Първа среща на ръководния комитет:

19 септември 2022 г

Междинна среща

Белгрейв, Сърбия

Заключителна среща за оценка

Чианджа, Румъния

Мултипликативно събитие „Национална конференция за разпространение“

по един във всяка участваща страна

Местни обучения

по един във всяка участваща страна